Αρχείο άρθρων για κατηγορία 'ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ'

ΑΤΑΕ,Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Αναδασώσεων,3o Τρίμηνο του 2007

Δημοσιευμένο από:

Ημερομηνία: 21-11-2007
Κατηγορία: Συντελεστές
Φορέας: ΥΠΕΧΩΔΕ

Egik5Ypexode.doc

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.για παράταση ισχύος πτυχίου Μ.Ε.Ε.Π. για 2 μήνες

Δημοσιευμένο από:

Την σχετική απόφαση μπορείτε να την κατεβάσετε πατώντας εδώ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Τεχνικά Έντυπα

Δημοσιευμένο από:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Εγκύκλιοι – Αποφάσεις

Δημοσιευμένο από:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Tακτική αναθεώρηση στο ΜΕΕΠ

Δημοσιευμένο από:

Αρ.Πρωτ. Δ15/οικ/805 Αθήνα, 17-01-2005
ΘΕΜΑ: Tακτική Αναθεώρηση στο ΜΕΕΠ


Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αρ.Δ17α/04/50/ΦΝ 430/2-10-01 Υπ. Απόφασης (ΦΕΚ Α’ 1314/11-10-01) η τακτική αναθεώρηση των επιχειρήσεων ΜΕΕΠ γίνεται με αίτηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, η οποία πρέπει να υποβληθεί ένα τρίμηνο πριν από τη λήξη της τριετίας, η οποία αναγράφεται στη βεβαίωση της εργοληπτικής επιχείρησης.

Ακόμη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης, όσες εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν υποβάλλουν ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 33/2004

Δημοσιευμένο από:

Αρ.Πρωτ. Δ17α/02/137/ΦΝ437 Αθήνα, 24-12-2004
ΘΕΜΑ:Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων για τα δημόσια έργα


Σας κοινοποιούμε την απόφαση αρ. 8/22.9.04 του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) η οποία ερμηνεύοντας τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του ν.δ. 1266/72 (στα πλαίσια άρσης αμφισβήτησης που δημιούργησαν αντίθετες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου) δέχτηκε ότι "….Η διευθύνουσα υπηρεσία υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή εκ μέρους του αναδόχου του έργου της ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 30/2004

Δημοσιευμένο από:

Αρ.Πρωτ. Δ17α/07/116/ΦΝ 294 Αθήνα, 22-11-2004
ΘΕΜΑ: Τήρηση προθεσμιών για την έγκριση λογαριασμών, ΑΠΕ και ΠΚΤΜΝΕ στην εκτέλεση των δημοσίων έργων.


Σας κοινοποιούμε την απόφαση αρ. 8/22.9.04 του Ανωτάτου Ειδικού
Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) η οποία ερμηνεύοντας τις διατάξεις του άρθρου 7
παρ. 1 του ν.δ. 1266/72 (στα πλαίσια άρσης αμφισβήτησης που
δημιούργησαν αντίθετες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και του
Αρείου Πάγου) δέχτηκε ότι "….Η διευθύνουσα υπηρεσία υποχρεούται μέσα
σε ένα μήνα από την υποβολή εκ μέρους του αναδόχου του ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0
ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 1234