Αρχείο άρθρων για κατηγορία 'ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ'

Εγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Πρασίνου

Δημοσιευμένο από:

Αρχείο:1533.pdf

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Εγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Οικοδομικών Έργων

Δημοσιευμένο από:

Αρχείο:20090200513p.pdf

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Αναπροσαρμοσμένα και συμπληρωμένα Ενιαία Τιμολόγια Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών

Δημοσιευμένο από:

Αναπροσαρμοσμένα και συμπληρωμένα Ενιαία Τιμολόγια Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών
20090200410F.pdf

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Συμπλήρωση Επικαιροποιημένων Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας

Δημοσιευμένο από:

Συμπλήρωση Επικαιροποιημένων Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας
fek.pdf

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Ενιαίο Τιμολόγιο Μικρών Έργων Οδοποιϊας έως 1,5 εκ. €. Πίνακας τιμών

Δημοσιευμένο από:

Αρχείο:F1189.pdf

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Επικαιροποιημένο Περιγραφικό Τιμολόγιο Εργασιών Έργων Οδοποιίας

Δημοσιευμένο από:

Αρχείο:Τιμολόγια.doc

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Επικαιροποιημένα Ενιαία Τιμολόγια Εργων Οδοποιϊας Δημοσίων Εργων για έργα

Δημοσιευμένο από:

α)Μέχρι 5 εκατ. ευρώ
β)Από 5 μέχρι 10 εκατ. ευρώ
γ)Μεγαλύτερου των 10 εκατ. ευρώ

Αρχείο:Τιμολόγιο οδοποιίας 2008.xls

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Πίνακας Τιμών Υδραυλικών Έργων – Σύγκριση παλαιών και νέων τιμών

Δημοσιευμένο από:

Αρχείο:pinakas timwn ydraylikwn ergwn.pdf

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Πίνακας Τιμών Οδοποιίας – Σύγκριση πάλαιών και νέων Τιμών

Δημοσιευμένο από:

Αρχείο:pinakas timwn odopoiias.pdf

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Περιγραφικό Τιμολόγιο Εργασιών Έργων Οδοποιίας

Δημοσιευμένο από:

Αρχείο:perigrafiko timologio odopoiias.doc

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0
ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ 12