Αρχείο άρθρων για κατηγορία 'ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ'

Εγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Πρασίνου

Δημοσιευμένο από:

Αρχείο:1533.pdf

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Εγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Οικοδομικών Έργων

Δημοσιευμένο από:

Αρχείο:20090200513p.pdf

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Αναπροσαρμοσμένα και συμπληρωμένα Ενιαία Τιμολόγια Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών

Δημοσιευμένο από:

Αναπροσαρμοσμένα και συμπληρωμένα Ενιαία Τιμολόγια Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών
20090200410F.pdf

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Συμπλήρωση Επικαιροποιημένων Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας

Δημοσιευμένο από:

Συμπλήρωση Επικαιροποιημένων Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας
fek.pdf

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

4ο Τρίμηνο του 2008

Δημοσιευμένο από:

Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων 4ο Τρίμηνο του 2008

Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Αναδασώσεων
Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Οδοποιϊας
Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Πρασίνου
Aναλυτικά Τιμολόγια Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
Αναλυτικά Τιμολόγια Λιμενικών Έργων
Αναλυτικά Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων
Αναλυτικά Τιμολόγια Υδραυλικών Έργων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

3ο Τρίμηνο του 2008

Δημοσιευμένο από:

Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων 3ο Τρίμηνο του 2008

Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Αναδασώσεων
Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Οδοποιϊας
Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Πρασίνου
Aναλυτικά Τιμολόγια Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
Αναλυτικά Τιμολόγια Λιμενικών Έργων
Αναλυτικά Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων
Αναλυτικά Τιμολόγια Υδραυλικών Έργων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

2ο Τρίμηνο του 2008

Δημοσιευμένο από:

Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων 2ο Τρίμηνο του 2008

Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Αναδασώσεων
Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Οδοποιϊας
Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Πρασίνου
Aναλυτικά Τιμολόγια Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
Αναλυτικά Τιμολόγια Λιμενικών Έργων
Αναλυτικά Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων
Αναλυτικά Τιμολόγια Υδραυλικών Έργων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Ενιαίο Τιμολόγιο Μικρών Έργων Οδοποιϊας έως 1,5 εκ. €. Πίνακας τιμών

Δημοσιευμένο από:

Αρχείο:F1189.pdf

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Επικαιροποιημένο Περιγραφικό Τιμολόγιο Εργασιών Έργων Οδοποιίας

Δημοσιευμένο από:

Αρχείο:Τιμολόγια.doc

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Επικαιροποιημένα Ενιαία Τιμολόγια Εργων Οδοποιϊας Δημοσίων Εργων για έργα

Δημοσιευμένο από:

α)Μέχρι 5 εκατ. ευρώ
β)Από 5 μέχρι 10 εκατ. ευρώ
γ)Μεγαλύτερου των 10 εκατ. ευρώ

Αρχείο:Τιμολόγιο οδοποιίας 2008.xls

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0
ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 12345...»