Άρθρα με ετικέτες 'ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ'

Μας δουλεύουν κανονικά!

Δημοσιευμένο από:

Μας δουλεύουν κανονικά!

Ιδού η κατάργηση των απ’ ευθείας αναθέσεων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

http://et.diavgeia.gov.gr/f/pde/ada/%CE%9244%CE%9C7%CE%9B6-%CE%A5%CE%91%CE%96

http://et.diavgeia.gov.gr/f/pde/ada/%CE%924417%CE%9B6-%CE%9F%CE%A83

http://et.diavgeia.gov.gr/f/pde/ada/%CE%924417%CE%9B6-%CE%A6%CE%9B%CE%A6

http://et.diavgeia.gov.gr/f/pde/ada/%CE%92%CE%9F%CE%96%CE%917%CE%9B6-7%CE%9B5

http://et.diavgeia.gov.gr/f/pde/ada/%CE%92%CE%9F%CE%A797%CE%9B6-%CE%A04%CE%98

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΧΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Δημοσιευμένο από:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

ΤΕΕ & ΣΠΕΠ επιστολη στον Περιφ. για αναθεσεις

Δημοσιευμένο από:

ΤΕΕ & ΣΠΕΠ επιστολη στον Περιφ. για αναθεσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

ΑΧΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ

Δημοσιευμένο από:

ΑΧΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0