ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Εγκύκλιος ΙΚΑ

Δημοσιευμένο από:

Κοινοποίηση διατάξεων αναστολής λήψης μέτρων αναγκαστικής
είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού
των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
πληροφορίες

0


Προσθέστε σχόλιο

Πρέπει να είστε Συνδεδεμένος για να προσθέστε σχόλιο.