ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Εγκύκλιος 1 – ΥΠΕΧΩΔΕ 11/1/2010

Δημοσιευμένο από:

Εγκ.1/2010 του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: "Δημοσίευση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς κ.κ. Ιωάννη Μαγκριώτη και Νικόλαο Σηφουνάκη"
Eg1-2010.pdf

0


Προσθέστε σχόλιο

Πρέπει να είστε Συνδεδεμένος για να προσθέστε σχόλιο.