ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Εγκύκλιος 12 – ΥΠΕΧΩΔΕ 3/5/2010

Δημοσιευμένο από:

Εγκ.12/2010 του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: "Δημοσίευση υπουργικής απόφασης περί τροποποίησης -διόρθωσης σφαλμάτων της απόφασης "Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών & Λιμενικών" του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Eg12-2010 Ypomedi.pdf

0


Προσθέστε σχόλιο

Πρέπει να είστε Συνδεδεμένος για να προσθέστε σχόλιο.