ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Εγκύκλιος 13 – ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.3/6/2010

Δημοσιευμένο από:

Εγκ.13/2010 του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: "Δημοσίευση υπουργικής απόφασης περί Τροποποίησης-Διόρθωσης σφαλμάτων της απόφασης "Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Πράσινου"
Eg13.pdf

0


Προσθέστε σχόλιο

Πρέπει να είστε Συνδεδεμένος για να προσθέστε σχόλιο.