ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Εγκύκλιος 16 – ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.21/6/2010

Δημοσιευμένο από:

Εγκ.16/2010 του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: "Δημοσίευση της αριθμ. 20554/ΕΥΣ3430/13-5-2010 Υπουργικής Απόφασης, με θέμα: «Καθορισμός προδιαγραφών και διαδικασίας ελέγχου και επικαιροποίησης μελετών τεχνικών έργων»
d17_10-06-25_E16.pdf

0


Προσθέστε σχόλιο

Πρέπει να είστε Συνδεδεμένος για να προσθέστε σχόλιο.