ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Εγκύκλιος 17 – ΥΠΕΧΩΔΕ 11/9/2008

Δημοσιευμένο από:

Εγκ.17/2008 του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα: Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση α) πρότυπων τευχών προκηρύξεων για τις διαδικασίες των άρθρων 6 και 8 του ν. 3316/05 και β) τροποποίησης πρότυπων τευχών προκηρύξεων για τις διαδικασίες των άρθρων 7 και 9 του ίδιου νόμου.
Egiklios.doc

0


Προσθέστε σχόλιο

Πρέπει να είστε Συνδεδεμένος για να προσθέστε σχόλιο.