ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Εγκύκλιος 18 – ΥΠΕΧΩΔΕ 16/9/2008

Δημοσιευμένο από:

Εγκ.18/2008 του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα: Δημοσίευση του ν. 3669/2008 "Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων"
Souflias.doc

0


Προσθέστε σχόλιο

Πρέπει να είστε Συνδεδεμένος για να προσθέστε σχόλιο.