ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Εγκύκλιος 18 – ΥΠΕΧΩΔΕ 3/9/2009

Δημοσιευμένο από:

Εγκ.18/2009 του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα: "Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης "Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Πρασίνου""
Eg18ypehode.doc

0


Προσθέστε σχόλιο

Πρέπει να είστε Συνδεδεμένος για να προσθέστε σχόλιο.