ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Εγκύκλιος 18 – ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.20/9/2010

Δημοσιευμένο από:

Εγκύκλιος 18 – ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.20/9/2010

Εγκ.18/2010 του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: “Δημοσίευση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για την ενσωμάτωση εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων στην Ελληνική Νομοθεσία (Κοινοτική Οδηγία 89/106 και ΠΔ.334/94 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών»)
YPOMEDI 18-2010f.pdf

0


Προσθέστε σχόλιο

Πρέπει να είστε Συνδεδεμένος για να προσθέστε σχόλιο.