ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Εγκύκλιος 2 – ΥΠΕΧΩΔΕ 18/1/2010

Δημοσιευμένο από:

Εγκ.2/2010 του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: "Οδηγίες για τον ορθό έλεγχο των τεχνικών προσφορών και την ορθή αιτιολόγηση της βαθμολόγησής τους κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών (Ν 3316/2005)"
d17_10-01-20_egiklios2.pdf

0


Προσθέστε σχόλιο

Πρέπει να είστε Συνδεδεμένος για να προσθέστε σχόλιο.