ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Εγκύκλιος 2 – ΥΠΕΧΩΔΕ 4/2/2008

Δημοσιευμένο από:

Εγκ.2 του ΥΠΕΧΩΔΕ "Οδηγίες α) για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3614/07 (περί ΕΣΠΑ) που αφορούν τις συμβάσεις μελετών και έργων και β) την δημοσιοποίηση προκηρύξεων που δεν υπόκεινται στις Οδηγίες 2004/17 και 2004/18 περί δημοσίων συμβάσεων.
Egiklios2.pdf

0


Προσθέστε σχόλιο

Πρέπει να είστε Συνδεδεμένος για να προσθέστε σχόλιο.