ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Εγκύκλιος 20 – ΥΠΕΧΩΔΕ 2/10/2009

Δημοσιευμένο από:

"Γνωστοποίηση Αποφάσεων για την ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών Τεχνικών Προδιαγραφών στην Ελληνική Νομοθεσία (Κοινοτική Οδηγία 89/106, και ΠΔ.334/94 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών»)" – ΦΕΚ Β’ 1794/28-8-09
egiklios-20.pdf

0


Προσθέστε σχόλιο

Πρέπει να είστε Συνδεδεμένος για να προσθέστε σχόλιο.