ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Εγκύκλιος 21 – ΥΠΕΧΩΔΕ 2/10/2008

Δημοσιευμένο από:

Εγκ.21/2008 του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα: "Οδηγίες για τον υπολογισμό της αξίας της ασφάλτου κατά τη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων έργων"
AsfaltosFinal2.doc

0


Προσθέστε σχόλιο

Πρέπει να είστε Συνδεδεμένος για να προσθέστε σχόλιο.