ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Εγκύκλιος 21 – ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.24/11/2010

Δημοσιευμένο από:

Εγκύκλιος 21 – ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.24/11/2010

Εγκ.21/2010 του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: “Δημοσίευση Προεδρικού Διατάγματος «Αναστολή του ΠΔ 138/2009 «Μητρώα μελετητών και εταιρειών μελετών» (Α’185)”
Ypexd21-2010.pdf

0


Προσθέστε σχόλιο

Πρέπει να είστε Συνδεδεμένος για να προσθέστε σχόλιο.