ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Εγκύκλιος 22 – ΥΠΕΧΩΔΕ 17/12/2009

Δημοσιευμένο από:

Εγκ.22/2009 του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: "Κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών, τα οποία θα εφαρμόζονται από την 1-1-2010"
Eg22 17-12.pdf

0


Προσθέστε σχόλιο

Πρέπει να είστε Συνδεδεμένος για να προσθέστε σχόλιο.