ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Εγκύκλιος 23 – ΥΠΕΧΩΔΕ 4/11/2008

Δημοσιευμένο από:

Εγκ. 23 του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα: "Έγκριση των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων σύμφωνα με την κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων.(ν. 3669/08)".

nde_08-11-06_egiklios.doc

0


Προσθέστε σχόλιο

Πρέπει να είστε Συνδεδεμένος για να προσθέστε σχόλιο.