ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Εγκύκλιος 23 – ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.6/12/2010

Δημοσιευμένο από:

Εγκύκλιος 23 – ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.6/12/2010

Εγκ.23/2010 του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: “Εφαρμογή νέου νόμου 3886/2010, στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων δημοσίων έργων και μελετών”
egiklios-23_06122010.pdf

0


Προσθέστε σχόλιο

Πρέπει να είστε Συνδεδεμένος για να προσθέστε σχόλιο.