ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Εγκύκλιος 4 – ΥΠΕΧΩΔΕ 20/1/2010

Δημοσιευμένο από:

Εγκ.4/2010 του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: "Δημοσίευση υπουργικής απόφασης περί συμπλήρωσης της απόφασης "Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών" του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (συνημμένο το σχετικό ΦΕΚ)
E42010.pdf

0


Προσθέστε σχόλιο

Πρέπει να είστε Συνδεδεμένος για να προσθέστε σχόλιο.