ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Εγκύκλιος 7 – ΥΠΕΧΩΔΕ 4/4/2008

Δημοσιευμένο από:

Εγκ. 7 "Αποδοχή της αριθμ. 470/2007 γνωμοδότησης σχετικά με τη δυνατότητα απευθείας ανάθεσης συμβάσεων μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών"
egk.Ypexode7.doc

0


Προσθέστε σχόλιο

Πρέπει να είστε Συνδεδεμένος για να προσθέστε σχόλιο.