ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Π.

Δημοσιευμένο από:

Αξιότιμα Μέλη,

 

Βάσει του Άρθρου των διακηρύξεων που απαιτεί την έκδοση πιστοποιητικού από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του ΣΕΠΕ και δεδομένου ότι προς το παρόν δεν είναι δυνατό να υλοποιηθεί καθώς είναι προς ολοκλήρωση η διαδικασία υλοποίησης σχετικής λειτουργικότητας ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, σας γνωρίζουμε ότι οι διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 80 του Ν. 4412/2016 προβλέπουν αντικατάσταση του πιστοποιητικού με ένορκη βεβαίωση.

Η ένορκη βεβαίωση χορηγείται από συμβολαιογράφο με κόστος 60€. Αντί αυτού, το Πρωτοδικείο δίνει την δυνατότητα να υποβληθεί εκεί η δήλωση με κόστος 6€. Παρόλα αυτά απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του εκπροσώπου της επιχείρησης πράγμα δύσκολο και χρονοβόρο.

Κατόπιν παράστασης του Συλλόγου μας συμφωνήθηκε να γίνει δεκτή η άπαξ έκδοση ειδικού πληρεξουσίου του εκπροσώπου της επιχείρησης προς στελέχη της επιχείρησης.

Θεωρούμε πως αυτό απαλύνει κάπως το νέο γραφειοκρατικό εμπόδιο που ετέθη κατά την άποψή μας απερίσκεπτα στις διαδικασίες, παρά την γενικότερη τάση που υπάρχει για την απλοποίησή τους.

0


Προσθέστε σχόλιο

Πρέπει να είστε Συνδεδεμένος για να προσθέστε σχόλιο.