ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Tακτική αναθεώρηση στο ΜΕΕΠ

Δημοσιευμένο από:

Αρ.Πρωτ. Δ15/οικ/805 Αθήνα, 17-01-2005
ΘΕΜΑ: Tακτική Αναθεώρηση στο ΜΕΕΠ


Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αρ.Δ17α/04/50/ΦΝ 430/2-10-01 Υπ. Απόφασης (ΦΕΚ Α’ 1314/11-10-01) η τακτική αναθεώρηση των επιχειρήσεων ΜΕΕΠ γίνεται με αίτηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, η οποία πρέπει να υποβληθεί ένα τρίμηνο πριν από τη λήξη της τριετίας, η οποία αναγράφεται στη βεβαίωση της εργοληπτικής επιχείρησης.

Ακόμη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης, όσες εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης μέσα σε 60 ημέρες από τη συμπλήρωση της τριετίας διαγράφονται αυτοδίκαια από τα Μητρώα ΜΕΕΠ.

Παρακαλούνται οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ΜΕΕΠ, να υποβάλλουν εμπρόθεσμα και έγκαιρα τις αιτήσεις τους για αναθεώρηση με τα σχετικά δικαιολογητικά, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία αναθεώρησης των πτυχίων τους.

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των μελών σας.

0


Προσθέστε σχόλιο

Πρέπει να είστε Συνδεδεμένος για να προσθέστε σχόλιο.