ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Δημοσιευμένο από:

Σχετικά με το έργο ΄΄ Η/Μ εργασίες σε αντλιοστάσια των εγγειοβελτιωτικών έργων Νομού Ηλείας για αποφυγή πλημμυρών ΄΄ που δημοπράτησε η υπηρεσία σας με ημέρα διαγωνισμού την 19/1/2010

πληροφορίες

0


Προσθέστε σχόλιο

Πρέπει να είστε Συνδεδεμένος για να προσθέστε σχόλιο.