ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Δημοσιευμένο από:

Κε Πρύτανη,
Όπως γνωρίζετε, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους, εγγράφουν στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, Εργοληπτικές Επιχειρήσεις με ειδικότητα έργα πρασίνου σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις τάξεις των Εργοληπτικών πτυχίων και τα απαραίτητα προσόντα επιστημονικής κατάρτισης προς τούτο.

πληροφορίες

0


Προσθέστε σχόλιο

Πρέπει να είστε Συνδεδεμένος για να προσθέστε σχόλιο.