ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΤΡΕΩΝ

Δημοσιευμένο από:

Όπως σας είναι ήδη γνωστό μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011, δεν κατέστη δυνατό να πληρωθούν τα εντάλματα εκείνα, τα οποία αφορούσαν σε οφειλές προς εργολήπτες από εκτελεσμένα έργα με πηγή χρηματοδότησης (ΣΑΤΑ) …

Πληροφορίες

0


Προσθέστε σχόλιο

Πρέπει να είστε Συνδεδεμένος για να προσθέστε σχόλιο.