ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΚΡΑΤΑΣ

Δημοσιευμένο από:

Πληροφορηθήκαμε την υπ΄ αριθμ. 114/3.4.2009 απόφαση σας, με την οποία προχωρήσατε στην απ΄ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου ΄΄Ενίσχυση ύδρευσης- επισκευή – αντικατάσταση δικτύων Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Ακράτας΄΄

πληροφορίες

0


Προσθέστε σχόλιο

Πρέπει να είστε Συνδεδεμένος για να προσθέστε σχόλιο.