ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Δημοσιευμένο από:

Το Δ.Σ. του Συλλόγου, προκειμένου να έχει μια όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα των οφειλών του Δημοσίου προς τα μέλη του, σας ζητάμε να συμπληρώσετε τον συνημμένο πίνακα.

πληροφορίες

0


Προσθέστε σχόλιο

Πρέπει να είστε Συνδεδεμένος για να προσθέστε σχόλιο.