ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Δημοσιευμένο από:

Ο Σύλλογος σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΄΄ΕΡΕΙΣΜΑ΄΄ εκδήλωσε ενδιαφέρον για συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων, με θέμα που εμείς θα επιλέξουμε.
Σας ζητάμε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα, το οποίο μόνο κέρδη θα κομίσει στις επιχειρήσεις μας.
Συνημμένα σας αποστέλλουμε και την επιστολή του ΚΕΚ ΄΄ ΕΡΕΙΣΜΑ ΄΄ προκειμένου να ενημερωθείτε πληρέστερα.

πληροφορίες

πληροφορίες

πληροφορίες

0


Προσθέστε σχόλιο

Πρέπει να είστε Συνδεδεμένος για να προσθέστε σχόλιο.