ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

2004 – 2007

Δημοσιευμένο από:


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών / Αρ. Πρωτ. 8806 – 13/12/2007

Στοιχεία αναθέσεων έργων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Αχαΐας


πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών / Αρ. Πρωτ. 8804 – 18/12/2007

Διαγωνισμός του έργου για το δρόμο Πούντας Διακοπτού, παρακαλούμε να μας
γνωρίσετε σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο διαγωνισμός αυτός…


πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών / Αρ. Πρωτ. 8800 – 13/12/2007

Παρακολουθούμε τις τελευταίες εβδομάδες την κατασκευή στην πόλη μας του
μητροπολιτικού δικτύου ευρυζωνικότητας Δήμου Πατρέων – Δήμου Ρίου…


πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών / Αρ. Πρωτ. 8799 – 13/12/2007

Στην επίσκεψη μας στις 6/12/2007 στο γραφείο σας, σας θέσαμε και προφορικά
το θέμα των απ΄ ευθείας αναθέσεων των έργων Αιγίου – Φτέρης και Πούντας –
Διακοπτού …


πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών / Αρ. Πρωτ. 8787 – 27/11/2007

Αποφασίστηκε η καταβολή Έκτακτης Εισφοράς για το έτος 2007 …


πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών / Αρ. Πρωτ. 8794 – 5/12/2007

«Σας κοινοποιήσαμε έγγραφό μας προς τους Διευθυντές των Τεχνικών Υπηρεσιών
της Περιφέρειας για το θέμα των απ΄ ευθείας αναθέσεων έργων.


πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών / Αρ. Πρωτ. 8792 – 4/12/2007

Πληροφορηθήκαμε ότι προτίθεστε να προβείτε στην απ΄ ευθείας ανάθεση έργων
μεγάλου προϋπολογισμού όπως π.χ. έργα οδοποιίας στον δρόμο Αιγίου – Φτέρης
και Πούντας – Διακοπτού …


πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών / Αρ. Πρωτ. 8774 – 30/10/2007

« Χώροι απόθεσης προϊόντων εκσκαφών ».


πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Πατρών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 16/10/2007

Το Δ.Σ. του Συλλόγου επ΄ ευκαιρία της γιορτής του Αγ. Αρτεμίου, προστάτη του
Συλλόγου μας, σας καλεί το Σάββατο 20/10/2007 και ώρα 8.30 π.μ. στην Ιερά
Μονή Γηροκομείου, όπου θα τελεστεί θεία λειτουργία μετά αρτοκλασίας.


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών / Αρ. Πρωτ. 8763 – 24/9/2007

Σύμφωνα με την συμφωνία μας ενώπιον του κ. Γενικού Γραμματέα Περιφ. Δυτικής
Ελλάδας…


πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών / Αρ. Πρωτ. 8738 – 27/7/2007

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Συλλόγου μας ενώπιον του
Γενικού Γραμματέα Περιφ. Δυτ. Ελλάδας, με την παρουσία των λατομικών
εταιρειών του Αράξου, αποφασίστηκαν τα εξής


πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών / Αρ. Πρωτ. 8737 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ –
24/7/2007

Το Δ.Σ. του ΣΠΕΔΕ Πατρών καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Έκτακτη Γενική
Συνέλευση την Πέμπτη 26/7/2007 στις 8.00 μ.μ.


πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αρ. Πρωτ. 8724 – 10/7/2007

Όπως έγινε γνωστό από δημοσιεύματα των τοπικών εφημερίδων αλλά και από δική
μας καταγγελία, οι λατομικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον Άραξο,
μας κοινοποίησαν τιμοκαταλόγους με αυξήσεις των προϊόντων τους

πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αρ. Πρωτ. 8716 – 5/7/2007

Τις τελευταίες μέρες γνωστοποιήθηκαν στα μέλη μας, τιμοκατάλογοι των
λατομικών εταιρειών του Αράξου για τις τιμές των λατομικών προϊόντων, οι
οποίες τίθενται άμεσα σε εφαρμογή.


πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών / Αρ. Πρωτ. 8715 – 4/7/2007

Είχαμε την ευκαιρία με πολλά έγγραφα μας στο παρελθόν, και προς την ΤΕΔΚ
Νομού Αχαΐας και τους Δήμους αλλά και την ΤΥΔΚ και την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας, να εκφράσουμε την δημόσια αντίθεση μας στο σύστημα των απ΄ ευθείας
αναθέσεων και στην κατάτμηση του φυσικού αντικειμένου των έργων.


πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών / Αρ. Πρωτ. 8714 – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 4/7/2007

Έχουμε διατυπώσει την ριζική διαφωνία μας με την κατασκευή Δημόσιων Έργων με
την μέθοδο ΣΔΙΤ.


πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών / Αρ. Πρωτ. 8698 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – 29/6/2007

Το Δ.Σ. του ΣΠΕΔΕ Πατρών καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Έκτακτη Γενική
Συνέλευση την Τρίτη 3/7/2007 στις 8.30 μ.μ.
ΘΕΜΑ: Τιμές λατομικών υλικών.


πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών / Αρ. Πρωτ. 8644 – ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – 25/5/2007

Το Δ.Σ. του ΣΠΕΔΕ Πατρών καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Έκτακτη Γενική
Συνέλευση την Τρίτη 29/5/2007 στις 8.30 μ.μ.


πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών / Αρ. Πρωτ. 8643 – 25/5/2007

Ήρθε σε γνώση μας το υπ αριθμό 6635/4/2007 έγγραφό σας ( απάντηση στον κ. Φ.
Παπανδρέου με κοινοποίηση στον Δήμο Συμπολιτείας ),


πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών / Αρ. Πρωτ. 8623 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – 10/5/2007

Το Δ.Σ. του ΣΠΕΔΕ Πατρών καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Έκτακτη Γενική
Συνέλευση την Δευτέρα 14/5/2007


πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών / Αρ. Πρωτ. 8620 – 7/5/2007

Δήμο Φαρρών – Με λύπη μας πληροφορούμαστε ότι προτίθεστε να προβείτε σε απ΄
ευθείας ανάθεση των έργων, που οι διαγωνισμοί τους αναβλήθηκαν λόγω της
συνεχιζόμενης αποχής των εργοληπτών.


πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών / Αρ. Πρωτ. 8602 – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 18/4/2007

Όπως δυστυχώς είχαμε προβλέψει, η αλύγιστη και αντιπαραγωγική γραφειοκρατία
των δημόσιων υπηρεσιών, κρατάει ακόμα κλειστά τα λατομεία του Αράξου, και η
έλλειψη των αδρανών υλικών έχει γίνει θηλιά στο λαιμό ολόκληρου του
κατασκευαστικού κλάδου.


πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών / Αρ. Πρωτ. 8577 – Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – 28/3/2007

Μετά την χθεσινή μας συζήτηση στη συγκέντρωση που πραγματοποιήσαμε στο
Μέγαρο Λόγου και Τέχνης , και αφού πληροφορηθήκαμε αργά το βράδυ την θετική
γνωμοδότηση του Κ.Α.Σ. για την επαναλειτουργία των λατομείων…


πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών / Αρ. Πρωτ. 8589 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – 12/4/2007

Το Δ.Σ. του ΣΠΕΔΕ Πατρών καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Έκτακτη Γενική
Συνέλευση την Δευτέρα 16/4/2007 στις 8.00 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου μας,
Κανακάρη 101 στον 2ο όροφο.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ :
Συζήτηση για την αποχή από τις δημοπρασίες.


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών / Αρ. Πρωτ. 8579 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – 22/3/2007

Το Δ.Σ. του ΣΠΕΔΕ Πατρών καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Έκτακτη Γενική
Συνέλευση την Δευτέρα 2/4/2007 στις 7.00 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου
μας…


πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών / Αρ. Πρωτ. 8578 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 29/3/2007

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας συνήλθε έκτακτα σήμερα 29/3/2007 και ομόφωνα
αποφάσισε τα εξής…


πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών / Αρ. Πρωτ. 8577 – Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – 28/3/2007

Μετά την χθεσινή μας συζήτηση στη συγκέντρωση που πραγματοποιήσαμε στο
Μέγαρο Λόγου και Τέχνης , και αφού πληροφορηθήκαμε αργά το βράδυ την θετική
γνωμοδότηση του Κ.Α.Σ. για την επαναλειτουργία των λατομείων…


πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών / Αρ. Πρωτ. 8573 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – 22/3/2007

Σας προσκαλούμε σε σύσκεψη την Τρίτη 27/3/2007 στις 19.00 στην αίθουσα του
Μεγάρου Λόγου και Τέχνης για να συζητήσουμε το τεράστιο ζήτημα που έχει
δημιουργηθεί στην Πόλη και το Νομό μας λόγω της έλλειψης αδρανών υλικών.


πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών / Αρ. Πρωτ. 8572 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ –
22/3/2007

Η διακοπή της λειτουργίας των λατομείων από τις αρχές του Γενάρη έχει
σωρεύσει τεράστια αδιέξοδα στον κατασκευαστικό κλάδο, με ευρύτατες
επιπτώσεις στην οικονομική ζωή της πόλης και της περιοχής μας.


πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών / Αρ. Πρωτ. 8510 – Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – 20/3/2007

Την Δευτέρα 19/3/2007 και ώρα 6.30 μ.μ. συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. που
προέκυψε από τις εκλογές της 5ης Μαρτίου 2007 του Συλλόγου Εργοληπτών.


πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών / Αρ. Πρωτ. 8507 – Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – 16/3/2007

Το Δ.Σ. του ΣΠΕΔΕ Πατρών καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Έκτακτη Γενική
Συνέλευση την Τρίτη 20/3/2007 στις 9.00 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου μας,
Κανακάρη 101 στον 2ο όροφο.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ : Διακοπή λειτουργίας λατομείων.


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών / Αρ. Πρωτ. 8443 – Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – 15/2/2007

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που έγινε στις
12/2/2007, οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου των Αντιπροσώπων για το 63ο Συνέδριο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., της
Ελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου, προσδιορίστηκαν για την
5η Μαρτίου 2007 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 16.00 έως 21.00 στα γραφεία του
Συλλόγου μας

πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών / Αρ. Πρωτ. 8442 – 6/2/2007

Επιπτώσεις στον κλάδο από την διακοπή λειτουργίας των Λατομείων Αράξου.

πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών / Αρ. Πρωτ. 8434 – 5/2/2007

Το Δ.Σ. του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Τακτική Γενική
Συνέλευση ( οριστική ανεξάρτητα απαρτίας ) την Δευτέρα 12/2/2007 στις 6.30
μ.μ.

πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών / Αρ. Πρωτ. 8430 – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 2/2/2007

Ο κλάδος μας βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε πολύ δύσκολη θέση. Το
επιχειρηματικό μας περιβάλλον γίνεται κάθε χρόνο δυσμενέστερο για τους
παρακάτω κυρίως λόγους:

πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – 25/1/2007

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Το Δ.Σ. του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Τακτική Γενική
Συνέλευση την Δευτέρα 29/1/2007 στις 6.30 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου μας


πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών / Αρ. Πρωτ. 8416 – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 22/1/2007

ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ !

πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών / Αρ. Πρωτ. 8415 – 19/1/2007

Χώροι απόθεσης προϊόντων εκσκαφής

πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών / Αρ. Πρωτ. 8409 – 19/1/2007

Ενημέρωση για διαγωνισμούς.

πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών / Αρ. Πρωτ. 8406 – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 16/1/2007

Το κλείσιμο των λατομείων , όπως ο καθένας εύκολα καταλαβαίνει , δημιουργεί
τεράστιο πρόβλημα στο σύνολο της κατασκευαστικής δραστηριότητας , με
επιπτώσεις σημαντικές σε εργαζόμενους και δεκάδες κλάδους επαγγελματιών.

πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών / Αρ. Πρωτ. 8312 – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 7/11/2006

Έργα δημοπρατούμενα με το σύστημα Μελέτη – Κατασκευή

πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών / Αρ. Πρωτ. 8309 – ΥΠΟΜΝΗΜΑ – 6/11/2006

Πολλά και σοβαρά προβλήματα μας σε επίπεδο Αχαΐας που όμως πολλά από αυτά
είναι και προβλήματα του κλάδου μας Πανελλαδικά

πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών / Αρ. Πρωτ. 8306 – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 30/10/2006

Δεχτήκαμε σωρεία διαμαρτυριών από εργοληπτικές επιχειρήσεις της πόλη μας για
τον τρόπο που επιλέξατε να δημοπρατήσετε το έργο “Ανακαίνιση – ανακατασκευή
Αγοράς Αργύρη Πατρών”

πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών / Αρ. Πρωτ. 8278 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 28/9/2006

Τιμές μελέτης έργου “Βελτίωση δασικής οδού Ζουμπάτα- Βετέϊκα και κατασκευή
τεχνικών”.

πληροφορίες


ΠΕΣΕΔΕ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 6/8/2006

Συγκρότηση Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΣΕΔΕ

πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 1/8/2006

Το Γραφείο του συλλόγου θα είναι κλειστό τα απογεύματα από 1/8/2006 εως
31/8/2006.


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών/Αρ. Πρωτ. 8212 – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 25/7/2006

Πληροφορηθήκαμε ότι προβαίνετε στην απ΄ ευθείας ανάθεση κατασκευής έργου
οδοποιίας προϋπολογισμού 450.000 € .

πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών/Αρ. Πρωτ. 8209 – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 25/7/2006

Διαδικασία ανάθεσης έργου ΄”Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του
Δημαρχείου Συμπολιτείας”

πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών/Αρ. Πρωτ. 8196 – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 11/7/2006

Πληροφορηθήκαμε από συναδέλφους μας ότι προτίθεσθε να προβείτε σε απ΄
ευθείας ανάθεση του έργου της “Διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του
Δημαρχείου Συμπολιτείας” προϋπολογισμού 500.000 € .

πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών/Αρ. Πρωτ. 8098 – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 13/4/2006

Η Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. και ο Σύλλογος Εργοληπτών Πάτρας οργανώνουν ημερίδα το
Σάββατο 15/4/2006 ώρα 10.00 π.μ. στο ξενοδοχείο ΄΄ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΄΄

πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών/Αρ. Πρωτ. 8061 – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 8/3/2006

Aπό 17/1/2006 και μέχρι 28/2/2006 παρέμειναν κλειστά τα λατομεία του Αράξου.


πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών/Αρ. Πρωτ. 8060 – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 8/3/2006

Κράτηση 0,5 % υπέρ Ε.Μ.Π.

πληροφορίες


ΥΠΕΧΩΔΕ Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης – Αναλυτικά Τιμολόγια – Αναθεώρησης των
Τιμών 3ο Τρίμηνο του 2005


πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών/Αρ. Πρωτ. 8043 – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 15/2/2006

Με την αδικαιολόγητη παράταση διακοπής λειτουργίας των λατομείων του Αράξου
και τα προβλήματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί στην κατασκευαστική
δραστηριότητα του Νομού , θα θέλαμε να τοποθετηθούμε με υπεύθυνο και
ολοκληρωμένο τρόπο για το πρόβλημα της παραγωγής και διάθεσης των αδρανών
υλικών.

πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών/Αρ. Πρωτ. 8039 – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 13/2/2006

Το τελευταίο διάστημα γίνεται συχνή αναφορά στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο
με ανακριβή και δυσμενή σχόλια για τα έργα ( αναπλάσεις από το πρόγραμμα της
Πολιτιστικής ) που εκτελούν στο κέντρο της πόλης εργοληπτικές
επιχειρήσεις…

πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών/Αρ. Πρωτ.8030 – Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης –
30/1/2006

Το Δ.Σ. του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Τακτική Γενική
Συνέλευση (οριστική ανεξάρτητα απαρτίας) την Δευτέρα 6/2/2006 στις 6.30 μ.μ.
στα γραφεία του Συλλόγου μας.

πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών/Αρ. Πρωτ.8013 – Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης –
12/1/2006

Το Δ.Σ. του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Τακτική Γενική
Συνέλευση την Δευτέρα 23/1/2006 στις 6.30 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου μας
.

πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών/Αρ. Πρωτ. 7979 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 21/12/2005

Παρά τις διαμαρτυρίες και τις παραστάσεις μας , παρά τις δραματικές
εκκλήσεις μας , δεν υπήρξε μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης 21 Δεκέμβρη καμία
ανταπόκριση έναντι των οφειλών προς τους συναδέλφους που εκτελούν τα έργα.


πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών/Αρ. Πρωτ. 7954 – 2/12/2005

ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 5/12/2005 – 10/12/2005

πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών/Αρ. Πρωτ. 7940 – 28/11/2005

Προς Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας – Καταχρηστικοί όροι διακήρυξης

πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών/Αρ. Πρωτ. 7919 – 9/11/2005

Πληρωμές από το Π. Τ. Α

πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών/Αρ. Πρωτ. 7914 – 8/11/2005

Μετά την παραίτηση του Προέδρου , συνάδελφου Παρασκευόπουλου Ευστάθιου ,
έγινε αναδιάρθρωση του Δ.Σ.

πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών/Αρ. Πρωτ. 7913 – ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – 7/11/2005

Το Δ.Σ. του ΣΠΕΔΕ Πατρών καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Έκτακτη Γενική
Συνέλευση την Δευτέρα 14/11/2005

πληροφορίες


ΥΠΕΧΩΔΕ Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης – 27/9/2005

Διορθώσεις – Συντ. Αναθεώρησης 2ου και 3ου τριμ 2004 ώς προς 1ο τριμ 2004
λαμβάνοντας υπόψη και την αναδιαπίστωση

πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών/Αρ. Πρωτ. 7810 – 8/8/2005

Σε απάντηση της από 4/8/2005 επιστολή σας προς τον Σύλλογο μας , η οποία
δημοσιεύτηκε και στον τοπικό τύπο , καθώς επίσης και σε δηλώσεις στις
τοπικές εφημερίδες και τηλεοπτικούς σταθμούς του συντονιστή της Ε.Ε. κ.
Ροϊλού και του κ. Παναγιωτόπουλου σας γνωρίζουμε τα εξής.

πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών/Αρ. Πρωτ. 7798 – 2/8/2005

Eπιστολές μας προς τον κ. Δήμαρχο Πατρέων και τους υπεύθυνους της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας “Πάτρα 2006”

πληροφορίες


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 18/7/2005

Ελεγχος Δικαιολογιτικών Συμμετοχής σε Διαγωνισμούς Δημοπρασιών.

πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών/Αρ. Πρωτ. 7778 – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 12/7/2005

Κατατμήσεις των πιστώσεων και τις απ΄ ευθείας αναθέσεις μικρών έργων είτε με
τιμολόγια ( για έργα μέχρι 6.000 € ) είτε με μελέτες ( για έργα 6.000 € –
12.000 € ).

πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών/Αρ. Πρωτ. 7708 – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 2/6/2005

Σχετικά με τα δημοσιεύματα στον τοπικό μας τύπο για την πιθανή ματαίωση της
δημιουργίας και λειτουργίας χωματερής στον Ριγανόκαμπο για την απόθεση των
προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων από τα έργα στην περιοχή μας έχουμε για
μια ακόμα φορά να παρατηρήσουμε τα εξής.

πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών/Αρ. Πρωτ. 7705 – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 1/6/2005

Σχετικά με όσα είδαν το φως της δημοσιότητας , αλλά και τις επώνυμες
διαμαρτυρίες προς τον Σύλλογο μας , για τις μελέτες ηλεκτροφωτισμού και τις
προδιαγραφές των υλικών των έργων των αστικών αναπλάσεων που βρίσκονται στο
στάδιο της δημοπράτησης από τον Δήμο Πατρέων.

πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών/Αρ. Πρωτ. 7684 – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – 12/5/2005

Στις 24/4/2005 σας αποστείλαμε διαμαρτυρία για την μεθόδευση παραχώρησης
δημόσιας έκτασης στον ΄΄ Ρηγανόκαμπο ΄΄ ( σε πιθανολογούμενο χώρο
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ) στο Σωματείο Χωματουργών
ιδιωτικών έργων της Πάτρας προκειμένου να αποθέτουν τα προϊόντα εκσκαφών και
κατεδαφίσεων από τις διάφορες επ΄ αμοιβή εργασίες τους.

πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών/Αρ. Πρωτ. 7663 – 25/4/2005

Παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις κινητοποιήσεις των ιδιοκτητών
χωματουργικών μηχανημάτων σχετικά με την εξεύρεση από την πολιτεία χώρου
απόρριψης των προϊόντων εκσκαφών ( χωματερές ).

πληροφορίες


ΗΜΕΡΙΔΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

“Χαραξη Στρατηγικής της Συνδικαλιστικής πορείας της ΠΕΣΕΔΕ
Αυτοχρηματοδοτούμενα -Συγχρηματοδοτούμενα & Ιδιωτικά έργα”

Το Δ.Σ. της ΠΕΣΕΔΕ σε συνεργασία με το Δ. Σ. του Συνδέσμου Πάτρας σας
προσκαλούν σε ΗΜΕΡΙΔΑ που θα γίνει την 23η Απριλίου 2005. Η ΗΜΕΡΙΔΑ θα
πραγματοποιηθεί σε αίθουσα του ξενοδοχείου ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ στην Πάτρα ημέρα
Σάββατο και ώρα 9:30.
Μετέχουν και συζητούν όλοι οι Συνάδελφοι των Συνδέσμων Πάτρας, Αγρινίου,
Αιγιάλειας, Αργολίδας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Κορινθίας,
Μεσολογγίου, Μεσσηνίας, Λακωνίας και όποιος άλλος συνάδελφος επιθυμεί.

πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών/Αρ. Πρωτ. 7616 – 28/3/2005

Αμεση αντιμετώπιση των κινδύνων από τις πρόσφατες θεομηνίες στους χειμάρρους
του Νομού και της Περιφέρειας και τα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας που
πρέπει να ληφθούν.

πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών/Αρ. Πρωτ.7608 – 22/3/2005

Σαν νέο Δ.Σ. που προέκυψε από τις πρόσφατες εκλογές και εγκαινιάζοντας μια
σειρά επισκέψεων στους φορείς της πόλης και της περιοχής μας για τα
προβλήματα των Δημοσίων έργων ζητάμε…

πληροφορίες


Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών/Αρ. Πρωτ.7607 – 22/3/2005

Καθυστερήσεις στον έλεγχο δικαιολογητικών συνταξιοδότησης.

πληροφορίες


Δελτίο Τύπου – 8/3/2005

Την Δευτέρα 7/3/2005 και ώρα 7.30 μ.μ. συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. που
προέκυψε από τις εκλογές της 28ης Φεβρουαρίου 2005 του Συλλόγου Εργοληπτών.


πληροφορίες


Απόφαση Υ.Π.Ε.Χ.Ω.ΔΕ. – 01/03/2005

Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριμένα τιμολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.


πληροφορίες


ΕΝΤΥΠA ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ

Οδηγίες συμπλήρωσης Εντύπων Τεχνικών Δελτίων


πληροφορίες


Απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που έγινε στις 7/2/2005

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που έγινε στις
7/2/2005 , οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου , των Αντιπροσώπων για το 61ο Συνέδριο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. , της
Ελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου , προσδιορίστηκαν για
την 28η Φεβρουαρίου 2005.

πληροφορίες


Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 7/2/2005

Το Δ.Σ. του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Τακτική Γενική
Συνέλευση (οριστική ανεξάρτητα απαρτίας) την Δευτέρα 7/2/205 στις 6.30 μ.μ.
στα γραφεία του Συλλόγου μας Κανακάρη 101 στον 2ο όροφο.

πληροφορίες


Tακτική αναθεώρηση στο ΜΕΕΠ

Επιστολή ΥΠΕΧΩΔΕ για τακτική αναθεώρηση στο ΜΕΕΠ.

πληροφορίες


Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 33/2004

Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των νεών ρυθμίσεων για τα δημόσια
έργα.

πληροφορίες


Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 30/2004

Τήρηση προθεσμιών για την έγκριση λογαριασμών, ΑΠΕ και ΠΚΤΜΝΕ στην εκτέλεση
των δημοσίων έργων.

πληροφορίες

a href=”images/stories/downloads/news/PROSKLHSH-EKT-GEN-SYN-2007-4.DOC” target=”_balnk”/ppp/b πληροφορίεςbr /

0


Προσθέστε σχόλιο

Πρέπει να είστε Συνδεδεμένος για να προσθέστε σχόλιο.